Juletretradisjonen

Vanlig norsk gran er fortsatt det viktigste treslaget

Tidligere ble alle juletrærne hentet i skogen. I dag kommer den største andelen av juletrærne fra dyrkede trær. Dette gjør det lettere å stelle trærne i de 10 - 12 årene de står og vokser til ferdige juletrær. Naturlig nok er vi ganske tradisjonsbundne når det gjelder valg av juletre. En undersøkelse foretatt av Norsk Gallup Institutt A/S i 1998 viser at hele 64 % av Norges befolkning foretrekker vanlig gran som juletre, mens 10 % bruker edelgran. 8 % sverger til furu, mens 8 % kan variere sitt treslagsvalg. Av de siste 10 % velger noen et juletre i plast, mens andre ikke har juletre i det hele tatt på grunn av at de er bortreist eller de feirer ikke jul. Utvikling og trender endrer seg imidlertid raskt, og i dag har edelgran økt sin andel på pekostning av vanlig gran.

Vanlig gran

For de fleste nordmenn er vanlig gran juletreet. Vanlig gran er også det økonomisk viktigste treslaget i Norge. Vanlig gran vokser over hele landet og er fortsatt det juletreet de fleste benytter.

Furu

Bruk av furu til juletre har særlig tradisjon i områder med lite naturlig gran. Furu har god holdbarhet som juletre.

Fjelledelgran

Fjelledelgran vokser naturlig over store områder i det vestlige Nord-Amerika. Treslaget vokser godt i Norge, særlig i innlandet. Det er smalt i formen, tett og har grønn til blågrønn farge. Nålene er 2 - 4 cm lange, flate og butte og baret er mykt. Holder svært godt på nålene og fargen i flere uker i stuetemperatur.

Nordmannsedelgran

Nordmannsedelgran vokser naturlig i fjellområdene på østsiden av Svartehavet. Tyngdepunktet for dyrking i Norge er Rogaland og ellers på Sør- og Vestlandet. Den er noe videre i formen enn fjelledelgran. Lengden på nålene er 2 -4 cm, og de er mørkegrønne og blanke. Holder godt på nålene i flere uker i stuetemperatur.

Serbergran

Som navnet sier kommer den fra Serbia. Serbergran ligner på edelgran på grunn av nålene som gjør baret sølvglinsende og levende. Den har en slank vekstform og myke greiner. Den holder bedre på nålene enn vanlig gran.

Engelmannsgran

Engelsmannsgran vokser naturlig i Rocky Mountains i vestlige Nord-Amerika. Geinene er stive og nålene er vanligvis litt lengre enn hos vanlig gran. Fargen varierer fra nærmest grønn til ganske sterk blå. Den holder bedre på nålene enn vanlig gran.

Andre arter

Du kan også finne andre treslag som juletrær. Spør din selger hva de har å tilby!

 

 

 

 

Juletre