Faginfo

Faglig informasjon om juletredyrking

Oppdatert informasjon om dyrking finner du på medlemssidene til Norsk Juletre! www.norskjuletre.no

Mye faglig kunskap finner du også på juletreguiden hos NIBIO!

Skattefordel med skogfond
Skogfond gir en skattefordel når penger på en skogfondskonto brukes til investeringer på skogeiendommen. Avsetting til skogfond er hjemlet i skogloven og består av penger som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel.

For juletreproduksjon betyr dette at man kan velge å sette av fra 4 til 40 prosent av verdien ved salg til grossist (men uten eventuelle kostnader til transport, emballasje eller lignende) på skogfond. Av det som utbetales fra skogfond er 85 prosent skattefritt. Under’Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond’, har SLF avklart noen viktige prinsipper rundt skogfond og juletrær. 

Rapporteringsskjema for salg av juletre finner du her!  Rapportering av skogfond på småsalg

Juletre